Kinderen- en jongerencentrum
De Beemdgalm

Wie zijn we

Twee sleutelmomenten: 1996 en 2017

De Beemdgalm is een begeleiding- en ontmoetingscentrum voor Herkse kinderen en jongeren. Het centrum werd in 1996 geopend. Op dat ogenblik bood de Beemdgalm onderdak aan de buitenschoolse opvang, de chiro, de school en het koor. 21 jaar later, in 2017, breidde de Beemdgalm uit en bood vanaf toen ook onderdak aan de KSA. Alle afdelingen van beide jeugdbewegingen (2 X 6 afdelingen) beschikken sindsdien over een eigen lokaal. Bovendien kunnen beide jeugdverenigingen gebruik maken van een ruime loods, waar spelmateriaal, kampgerief en ander materiaal kan gestockeerd worden.

De Beemdgalm ligt op een veilige site (op het einde van een doodlopende straat) en beschikt over ruimte speelterreinen.

De organisatie

De Beemdgalm werd opgericht door de kerkfabriek van Sint-Lambrechts-Herk, die eigenaar is van het patrimonium.

Voor de uitbating staat “de VZW De Beemdgalm” borg. Deze vzw bestaat uit vertegenwoordigers van de kerkfabriek, de parochie, de school en de jeugdverenigingen. De Raad van Bestuur bestaat uit 11 leden:

 • Jaak Poncelet (namens de kerkfabriek), voorzitter
 • Maurice Poncelet (namens de kerkfabriek), ondervoorzitter
 • Dimitri Adons (namens de kerkfbriek), penningmeester
 • Eline Frederinx (namens de KSA), secretaris
 • Antoine Spaas (namens de Kerkfabriek en namens de parochie), bestuurder
 • Dirk Clerix (namens de school), bestuurder
 • Jordi Coteur (namens de Chiro), bestuurder
 • Liesbeth Steegmans (namens de KSA), adviserend lid
 • Jozefien Maes (namens de KSA), adviserend lid
 • Tom Ilsbroeckx (namens de Chiro), adviserend lid
 • Zjef Michiels (namens de Chiro), adviserend lid

De Raad van Bestuur komt maandelijks samen. Om de 2 maanden wordt er met vertegenwoordigers van alle gebruikers overleg gepleegd.
In het voorjaar vindt de jaarlijkse algemene vergadering plaats.

Image

Een natuurinclusieve en kindvriendelijke speelomgeving

Samen met Chiro Herk, KSA Moos Herk, de Kameleon, het Schabolleke, Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, de Stad Hasselt en de Vrienden van de Beemdgalm werkt VZW De Beemdgalm aan een natuurinclusief en kindvriendelijke speelomgeving aan de Beemdgalm in Sint-Lambrechts-Herk. Naast speelterreinen wordt er o.a. voorzien: een amfitheater, twee avonturenheuvels, (klim)bomen, rustige hoekjes, watercontact en natuureducatie. De omgeving staat open voor een breed publiek.

Natuurinclusief
Natuurinclusief betekent dat de natuur optimaal gebruikt wordt, dat ze gespaard en verzorgd wordt. De Beemdgalm ligt in een mooie groene beemdomgeving. Met alle betrokkenen is er een plan opgesteld met speelterreinen, amfitheater, avonturenheuvels, ...
Het natuurinclusief karakter uit zich o.a. door:

 • Het planten van streekeigen bomen: klimbomen, fruitbomen (door kinderen te plukken en eten), wilgen, ... De api noir kan als symbool tegen discriminatie ingezet worden. De bomen werken als natuurlijke airco’s.
 • Knotwilgen om houtkanten te plaatsen, wanden te vlechten, wilgenhut of iglo te bouwen, ... Het versnipperd hout om de schouwplaats van het amfitheater te bedekken, wordt best om de twee jaar aangevuld (circulair karakter).
 • De oude gracht (tussen twee speelterreinen) wordt terug opengemaakt, t.v.v. de waterinfiltratie (om het grondwater niet verder te doen zakken). Er wordt voor een houten lage overbrugging gezorgd en een minipoel is gepland.
 • 1 à 2 keer per jaar kan het achterste speelterrein (eigendom van de Kerkfabriek) gehooid worden: het maaisel kan als wintervoer gebruikt worden.
 • Er worden diverse nestkastjes en insectenhotels voorzien (goed voor bestuiving, natuurlijke insectenbestrijding, bv. meesjes tegen processierups, …).
 • Het opstellen van een informatietool (folder, website, ...) waarin het project wordt toegelicht: het inplantingsplan en de wijze waarop het natuurinclusief werken door kinderen en jongeren wordt gerealiseerd. Ook bushcraft wordt mogelijk.

Waarom?
Klimaat wordt steeds belangrijker en ook de jeugd is vragende partij naar meer natuur. Daarom is het belangrijk dat er natuurinclusief gewerkt wordt (cf. CO² problematiek, verontreiniging, opwarming van de aarde, ...). Wij wensen kinderen en jongeren van jongs af aan spelenderwijs meer vertrouwd te maken met dit concept.

Wanneer?
In het voorjaar 2021 wordt het amfitheater gebouwd. Vanaf de zomer 2021 wensen wij het project stap voor stap verder uit te bouwen.
Wij willen een speelomgeving bieden die veilig en kindvriendelijk is en waarin ook de natuur ten volle wordt gerespecteerd: kinderen en jongeren (terug) brengen naar de natuur, waardoor zij deze meer valoriseren. Wij wensen hiermee een bijdrage te leveren aan een belangrijke maatschappelijke opdracht.

Stad Hasselt steunt dit project via het "Burgerbudget Klimaatprojecten"
Via de oproep ‘burgerbudget klimaatprojecten’ diende vzw ‘De Beemdgalm’ bij de stad Hasselt een project in om van Hasselt een meer klimaatrobuuste, circulaire en delende stad te maken. Vele Hasselaren hebben hun stem uitgebracht. Rekening houdend met het totale beschikbare budget, de expertenbeoordeling en de burgerstemming kon de stad Hasselt vier projecten selecteren om in uitvoering te gaan met ondersteuning van het burgerbudget. Het project van ‘De Beemdgalm’ is hiervoor geselecteerd.

De vzw De Beemdgalm zal voor de realisatie van het project 5.000 euro ontvangen.

Wij danken de vele mensen die ons gesteund en voor het project gestemd hebben.

De vzw werkt momenteel een stappenplan uit, zodat het project binnen het jaar zal gerealiseerd worden.

Onnodig te zeggen dat wij blij en fier zijn dat de projecten aan de Beemdgalm positief gewaardeerd worden.

 • Buurten op de Buiten, Koning Boudewijn Stichting (5.000 euro) (Vrienden van de Beemdgalm)
 • Project buurt van het jaar, stad Hasselt, (2.000 euro) (Vrienden van de Beemdgalm)
 • Wijkwerking, stad Hasselt (2.500 euro) (Vrienden van de Beemdgalm)
 • Cera-ondersteuning uitbouw omgeving Beemdgalm (863 euro) (Vrienden van de Beemdgalm)
 • Dynamoproject Cultuurkuur: schilderen van betonnen wand door de leerlingen van het zesde leerjaar o.l.v. kunstenaar Tom Herk (project De Kameleon, in samenwerking met de Vrienden van de Beemdgalm)

Ontdek samen met onze voorzitter Jaak waar onder andere het amfitheater, de avonturenheuvel, klimbomen, .. gaan komen.

Meer info op de facebook pagina van de Beemdgalm en de vrienden van de Beemdgalm.

Het natuurinclusief project werd gesteund door:
StadHasselt

Omgevingsvoorstel

Kunstwerk Beemdgalm: een project van de school de Kameleon o.l.v. kunstenaar Tom Herck

Dank zij het Dynamoproject heeft de school De Kameleon 2.000 euro subsidie ontvangen voor het realiseren van een graffiti-kunstwerk op de grijze muur van de loods van de Beemdgalm. Kunstenaar Tom Herck gaf de leerlingen van het zesde studiejaar duiding bij de graffitikunst in het algemeen en bij zijn eigen werken in het bijzonder. Na een paar korte workshops begeleidde hij hen bij het maken van het kunstwerk. Dit gebeurde aan de hand van een aantal schetsen die de leerlingen zelf gemaakt hebben rond het thema “natuur”. Kunstenaar, leerlingen en leerkrachten waren laaiend enthousiast over de samenwerking en fier op het geleverde werk.
Het graffitikunstwerk dient als achtergrond voor het amfitheater.

Dank zij het Dynamoproject heeft de school De Kameleon 2.000 euro subsidie ontvangen voor het realiseren van een graffiti-kunstwerk op de grijze muur van de loods van de Beemdgalm. Kunstenaar Tom Herck gaf de leerlingen van het zesde studiejaar duiding bij de graffitikunst in het algemeen en bij zijn eigen werken in het bijzonder. Na een paar korte workshops begeleidde hij hen bij het maken van het kunstwerk. Dit gebeurde aan de hand van een aantal schetsen die de leerlingen zelf gemaakt hebben rond het thema “natuur”. Kunstenaar, leerlingen en leerkrachten waren laaiend enthousiast over de samenwerking en fier op het geleverde werk. Het graffitikunstwerk dient als achtergrond voor het amfitheater.

Wie is Tom Herck?
Tom Herck (1984) is een veelzijdig artiest met internationaal renommee. Begonnen als graffitikunstenaar liet hij zijn sporen na in ongeveer alle Europese hoofdsteden. Hij vervaardigde ook sculpturen en schilderijen. Meest bekend is hij om zijn installaties, vaak van enorme omvang, in de publieke ruimte. Zo kennen we bijvoorbeeld het werk Wreckage in a Bottle voor het casino-cursaal van Oostende, de Holly Cow die hij aan het kruis nagelde in de kerk van Kuttehoven, en vooral zijn House of Cards with Fallen Dictators, met 60 een gewicht van 60 ton allicht het zwaarste kaartspel op aarde, in zijn geboortestad Sint-Truiden.
Awards en nominaties:

 • 2018 Corporated Art Awards - European Parlement, BE / Special award for “A monumental work of art made of its core-business product”
 • 2016 BLOOOM Award  by Warsteiner - Cologne, DE / Nominated
 • 2014 Atelier C / Museum M - Leuven, BE / Laureate
 • 2014 Biennale de l'UMAM / Château Grimaldi - Cagnes-Sur-Mer, FR / Honorable mention

Naast natuur-inclusief, wordt de site van de Beemdgalm dus ook cultuur- en kunst-inclusief. Verbindingen alom.
Zie ook reportage van TV LImburg.

Kunstwerk 01

Kunstwerk 02

Kunstwerk 03

Kunstwerk 04

Kunstwerk 05

Contact

Billingenstraat 63
3500 Sint-Lambrechts-Herk